aanmelden

Heb je besloten om lid te worden bij onze club? Vul dan onderstaand formulier in om je aan te melden als lid.

aanmeldformulier

[recaptcha]

voorwaarden

Het verenigingsjaar loopt van 01 januari t/m 31 december. De contributie voor het jaar 2019 bedraagt :

  • voor senioren (vanaf 18 jaar) : € 130,00
  • voor junioren (tot en met 17 jaar) : € 75,00
  • voor junioren (tot en met 10 jaar) : € 30,00
  • voor dagstudenten (senioren die een dagstudie volgen t/m max. 26 jaar) € 75,00
  • voor gezinsabonnement (1 of 2 ouders en alle leden van het gezin t/m 23-jaar): € 325,00

De verschuldigde contributie kan overgemaakt worden naar NL61 RABO 0117 6463 77

Conform art.6 lid 2 van de statuten dienen opzeggingen schriftelijk en uiterlijk vóór 31 december van het verenigingsjaar te worden ingediend bij de ledenadministratie van de vereniging. Ná deze datum worden de door ons gemaakte KNLTB-kosten ad. € 25,- bij u in rekening gebracht.

De gegevens zoals vermeld op dit aanmeldingsformulier worden opgenomen in het ledenbestand van TV Rapid en worden gebruikt voor alle reguliere verenigingsactiviteiten. Ook worden de gegevens doorgegeven aan de KNLTB in verband met de aanmelding voor het lidmaatschap. De gegevens worden niet gebruikt voor reclame en onderzoeksdoeleinden.

In verband met de ledenwervingsactie 2019 bedraagt de contributie voor nieuwe leden (leden die nog niet eerder lid zijn geweest bij TV Rapid) het eerste jaar slechts 75 % van bovengenoemde bedragen.